@zsghbytom
 • pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do wakacji zostało 24 dni 
rekrutacja
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
translate
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennik

Deklaracja dostępności ZSGH w Bytomiu
Oficjalna strona Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSGH w Bytomiu - Oficjalna strona Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu.

 • data publikacji strony internetowej:
 • data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści,
 • wybrane materiały audio wizualne, nie posiadają transkrypcji tekstowej,

Prowadzimy stałe prace w celu ciągłego zwiększania poziomu dostępności naszych treści i publikowanych materiałów. Za ewentualne problemy przepraszamy i w przypadku braku dostępu do wybranych treści - zachęcamy do kontaktu ze szkołą.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia:
 • deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: sekretariat szkoły.
 • e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl
 • telefon: 32 281 38 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu
 • adres: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Żeromskiego 26, 41-902 Bytom
 • e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl
 • telefon: 32 281 38 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku ZSGH w Bytomiu prowadzi ogólnodostępne wejście od strony ul. Żeromskiego. Wejście jest dostosowane do potrzeb osób z problemami motorycznymi oraz osób niepełnosprawnych. Przed wejściem jest zamontowany podjazd dla osób niepełnosprawnych przebywających na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek, którym można wezwać portiera.
Przed budynkiem znajduje się parking, osoby niepełnosprawne uprawnione są do korzystania z parkingu dla pracowników szkoły. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych. W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Szkoła składa się z dwóch budynków. Jeden budynek dwupiętrowy przy ulicy Żeromskiego, drugi trzypiętrowy przy ul. Chrobrego. Do szkoły wchodzi się od ul. Żeromskiego, aby dostać się do drugiego budynku przy ul. Chrobrego należy przejść przez dziedziniec szkoły.
Na parterze budynku głównego, na lewo od wejścia znajduje się Portiernia. Sekretariat szkoły znajduje się na prawo od wejścia głównego na parterze. Na wyższe kondygnacje budynku przy ul. Żeromskiego prowadzą schody - dwie klatki schodowe. Na wyższe kondygnacje budynku przy ul. Chrobrego prowadzi jedna klatka schodowa.
Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W całym budynku na drzwiach są tablice informacyjne z numerami sal lekcyjnych i pomieszczeń.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku ZSGH w Bytomiu. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

aktualna galeria
spacer po ZSGH
strona zawodowa
gazetka zsgh
office 365
english films
hotspot zsgh
certyfikaty
biuletyn
rodo
twoje ip
3.215.186.30
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 38482143 razy.
Obecnie: 38 gości online 
wróć do górę