@zsghbytom
 • pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do wakacji zostało 24 dni 
rekrutacja
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
translate
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennik


"Mam zawód - mam pracę w regionie"

Lista Rankingowa kandydatów do uczestnictwa w drugim etapie projektu.

Grupa I - środa, Czwartek 15.30 - 18.10
  środa 15.30 - 18.10 (w tym 15 minut przerwy)
Czwartek 15.30 - 18.10 (w tym 15 minut przerwy)

lp. Nazwisko   Imię   Klasa
 1. Jendrysek  Patrycja 2c
 2. Kostrzewa  Klaudia  2c
 3. Kościelniak Magdalena 2c
 4. Kościelniak Agnieszka 2c
 5. Krezymon   Sandra	  2c
 6. Kucharczyk  Monika	  2c
 7. Mirecki   Karol	  2c
 8. Mirga    Natalia  2c
 9. Palińska   Patrycja 2c
10. Pciak    Marcin	  2c
11. Prohota   Sandra	  2c
12. Radzis    Marcin	  2c
13. Rytkowski  Artur	  2c
14. Sakowski   Patryk  2c
15. Sarnacka   Marcelina 2c
16. Szendzielorz Krzysztof 2c
17. Wieczorek  Dorota  2c

Grupa II - Poniedziałek, środa 14.30 - 17.10
Poniedziałek 14.30 - 17.10 (w tym 15minut przerwy)
    Środa 14.30 - 17.10 (w tym 15minut przerwy)
lp. Nazwisko   Imię   Klasa
 1. Kokot	Anna	  2H1
 2. Boruta	Arkadiusz 2H1
 3. Michniuk	Mateusz	  2H1
 4. Bielecka	Sylwia	  2H1
 5. Szmidt	Emilia	  2H1
 6. Odoj	Ksenia	  2H1
 7. Paruzel	Patrycja  2H1
 8. Sikora	Magdalena 2H1
 9. Nowak	Anna	  2H1
10. Kicińska	Agata	  2H1
11. Sajchta	Patrycja  2H1
12. Faber	Angelika  2H1
13. Skrzyp	Monika	  2H1
14. Szarzyńska	Natalia	  2H1
15. Będor	Karolina  2H1
16. Korczyńska	Dagmara	  2H1
17. Wanot	Damian	  2H1
18. Zawadka	Przemysław 2K
19. Pabich	Piotr	  3K
20. Wyląg	Karolina  3H1
21. Wiśniewska	Natalia	  3H1
22. Marzec	Alicja	  2H1
23. Pełka	Bartłomiej 2H1

Grupa III - Wtorek, Czwartek 15.30 - 18.10
Wtorek  15.30 - 18.10 (w tym 15minut przerwy)
Czwartek 15.30 - 18.10 (w tym 15minut przerwy)
lp. Nazwisko   Imię   Klasa
 1. Radzioch	 Justyna  4H2
 2. Sajda	 Karolina 4H2
 3. Mol	     Magdalena 4H2
 4. Kordos	 Wioleta  4T
 5. Franik	 Anna	  4T
 6. Bubalik	 Patrycja 4T
 7. Stefańska	 Regina  4T
 8. Chruściel	 Angelika 4T
 9. Pieniak	 Sara	  4T
10. Badura	 Mariola  4H1
11. Fysz	 Karolina 4H1
12. Kołkowski	 Dawid	  4H1
13. Kazimierczak Kaja	  2H2
14. Salamon	 Marcelina 2H2
15. Łuczyńska	 Natalia  2H2
16. Haas	 Kamil	  2H2
17. Wojciechowska Kinga	  2H1
18. Wilk	 Marzena  2H1

Grupa IV - Wtorek, Czwartek 15.30 - 18.10
Wtorek  15.30 - 18.10 (w tym 15minut przerwy)
Czwartek 15.30 - 18.10 (w tym 15minut przerwy)
lp. Nazwisko   Imię    Klasa
 1. Bnóska	 Magdalena 4H2
 2. Buczek	 Sandra	  3H1
 3. Bukowski	 Paweł	  4H2
 4. Bystranowska Aleksandra 3H1
 5. Czupryn	 Marzena  3H3
 6. Gruźlewska	 Patrycja  4H1
 7. Kessler	 Aleksandra 3H2
 8. Miszewska	 Karolina  3
 9. Mróz	 Eliza	  4H2
10. Nicpoń	 Sandra	  3H1
11. Pisarska	 Anna	  3H3
12. Porwolik	 Martyna  4H2
13. Pytlik	 Sonia	  3k
14. Rękawik	 Patryk	  2H2
15. Skowronek	 Eryk	  1K
16. Szymanek	 Izabella  4
17. Trojanowska	 Nicol	  3H1
18. Turska	 Kamilla  3H3
19. Zakrzewska	 Karolina  4H2
20. Pelińska	 Paulina  3k


Lista osób zakwalifikowanych do projektu

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"
Miasto BYTOM ogłasza rekrutację do projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

TERMIN REKRUTACJI: od 1 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r.

TERMIN REALIZACJI W RAMACH OBECNEGO NABORU
od 1 WRZEŚNIA 2012r. do 31 SIERPNIA 2013r.


Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie", to projekt systemowy realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Samorząd Województwa, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego.

Celem tego projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości i prestiżu szkół lub placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Na realizacje tego celu przewidziano kwotę 70,8 mln złotych, które spożytkowane zostaną m.in. na następujące działania przewidziane w ramach projektu:
 1. działania skierowane do ponad 14 000 uczniów szkół uczestniczących w projekcie tj.
  • grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,
  • kursy na platformie e-learningowej,
  • kursy, w tym atrakcyjne kursy certyfikowane,
  • wizyty studyjne,
  • praktyki i staże zawodowe,
  • zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne,
 2. doposażenie 268 szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział w projekcie w pomoce dydaktyczne,
 3. doposażenie w ww. szkołach 119 pracowni nauki zawodu.
11 stycznia 2012 r. Miasto Bytom podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego jako Liderem Projektu umowę w sprawie realizacji projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" skierowanego do uczniów szkół zawodowych i techników, realizowanego w partnerstwie ze Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz 29 powiatami i miastami na prawach powiatu z województwa śląskiego w ramach Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Zaplanowane działania
 1. Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę na temat:
  • zasad pisania CV i listu motywacyjnego,
  • przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych - autoprezentacja, pokonywanie stresu,
  • podstaw przedsiębiorczości.
 2. Zajęcia z doradztwa indywidualnego, mające na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in:
  • scharakteryzuje umiejętności zawodowe i kompetencje,
  • zidentyfikuje deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności,
  • określi cel zawodowy i sposób jego realizacji.
 3. Pakiet wsparcia dla uczestników Projektu, przewidujący:
  • zajęcia pozaszkolne m.in. z matematyki, fizyki, przedsiębiorczości,
  • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, podstaw przedsiębiorczości, językowe,
  • kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych,
  • praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej,
  • wizyty studyjne u pracodawców.
 4. Możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. Na platformie e-learningowej dostępne będą 3 bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.
 5. Doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.


Okres realizacji (aktualnie 1.04.2011 - 31.08.2013r.) zgodnie z opracowywaną korektą wniosku o dofinansowanie ma zostać zmieniony na 1.04.2011 - 31.08.2014r.
Realizację Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w BYTOMIU zaplanowano w terminie od września 2012r. do sierpnia 2014r.
Projekt przewiduje dwa cykle realizacji:
 1. w latach 2012/2013 (ma objąć około 440 uczniów doradztwem grupowym, z czego około 348 ma zostać skierowanych na doradztwo indywidualne),
 2. w latach 2013/2014 (ma objąć około 240 uczniów doradztwem grupowym, z czego około 187 ma zostać skierowanych na doradztwo indywidualne).
Szkoły objęte projektem
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna
2. Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych:
 - Technikum nr 9,
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7,
3. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych:
 - Technikum nr 4,
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3,
4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:
 - Technikum nr 6,
5. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:
 - Technikum nr 1,
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,
7. Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących:
 - Technikum nr 5,
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5,
9. Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół:
 - Technikum nr 2
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2.


Warunki udziału w projekcie
1. O udział w Projekcie może ubiegać się uczeń, który (po 1 września 2012 r.) w momencie złożenia
  deklaracji uczestnictwa oraz podpisania umowy uczestnictwa spełnia łącznie następujące warunki:
  a) kształci się w szkole biorącej udział w Projekcie;
  b) jest uczniem:
  - dwuletniej szkoły zawodowej lub
  - drugiej lub trzeciej klasy trzyletniej szkoły zawodowej lub
  - drugiej, trzeciej lub czwartej klasy technikum;
  c) nie był uczestnikiem ww. Projektu w poprzednim roku szkolnym objętym Projektem;
  d) nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu
   Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
2. Uczeń ubiegający się o udział w Projekcie (kandydat) jest zobowiązany do złożenia następujących
  dokumentów:
  a) formularza zgłoszeniowego do Projektu,
  b) oświadczenia dotyczącego danych osobowych,
  c) wypełnionej osobiście ankiety rekrutacyjnej, badającej m.in. poziom motywacji do udziału
   w Projekcie.
3. W przypadku zakwalifikowania się kandydata do udziału w projekcie niezbędne jest także złożenie
  przez kandydata deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz zawarcie przez niego z miastem umowy
  uczestnictwa.


Obowiązki uczestników projektu
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są w szczególności do:
  a) uczestnictwa w minimum 16 (na 24 planowane) godzinach zajęć z grupowego doradztwa
   zawodowego;
  b) uczestnictwa w minimum 4 (na 9 planowanych) godzinach zajęć z grupowego doradztwa
   indywidualnego
   pod warunkiem przygotowania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego,
  c) uczestnictwa w przynajmniej jednej wizycie studyjnej u pracodawcy,
  d) systematycznego uczestnictwa w minimum jednej formie wsparcia realizowanej
   w ramach pakietu wsparcia.
Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych tj. w szczególności
w przypadku choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym dokumentem
Uczestnicy Projektu mają obowiązek brania udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych
w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.


Ogłoszenie naboru już wkrótce.

Pliki do pobrania: dokumenty niezbędne do złożenia na etapie rekrutacji:: dokumenty niezbędne do złożenia przez kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie::


Platforma e-matura to część projektu systemowego
"Mam zawód - mam pracę w regionie"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

CZYM JEST PLATFORMA E-MATURA?
Platforma e-matura to profesjonalne narzędzie e-learningowe przygotowane dla uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych. Cechą tej platformy są profesjonalne materiały dydaktyczne i egzaminacyjne przygotowane przez ekspertów przedmiotowych i egzaminatorów maturalnych podane w dostępnej i atrakcyjnej formie multimedialnej. Ważnym elementem działania kursów na platformie będzie praca uczniów z nauczycielem-egzaminatorem, który koordynuje naukę tzw. e-klasy, odpowiadając na wszystkie potrzeby słuchaczy. Podsumowaniem nauki w każdej jednostce e-learningowej będzie test, który pozwoli słuchaczom na sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z danego tematu.

UCZESTNICY KURSU
Kursantami mogą być uczestnicy projektu "Mam zawód- mam pracę w regionie", tj. uczniowie, którzy zakwalifikowali się do zajęć z doradztwa grupowego, a następnie indywidualnego prowadzonego w ramach tego projektu, a ponadto którzy lubią uczyć się wykorzystując narzędzia multimedialne i kontakt z e-nauczycielem. Zajęcia na platformie przeznaczone są do tych uczniów, którzy chcą przygotowywać się do egzaminu maturalnego, wyrównać lub poszerzać swoją wiedzę z wybranego przedmiotu pod okiem najlepszych ekspertów bez wychodzenia z domu.

OPIS KURSÓW
Na platformie przewidziane są 3 bloki dydaktyczne:
Blok 1 - przygotowanie do egzaminu maturalnego
1. w części pisemnej
  a) z przedmiotów obowiązkowych tj. języka polskiego, język angielskiego i matematyki ,
  b) z przedmiotów dodatkowych tj.: historii, fizyki, biologii, geografii
   i wiedzy o społeczeństwie,
2. w części ustnej
  a) z języka polskiego,
  b) z języka angielskiego.
3. W ramach bloku słuchacz będzie miał także do dyspozycji forum, na którym będzie
  prowadzona praca organizowana przez eksperta danego przedmiotu.
4. Pomoc dla uczniów zapewnią także eksperci w zakresie "Pogotowia maturalnego"
  w formie porad on-line. Porady dotyczyć mogą przede wszystkim procedur egzaminacyjnych,
  zakresu wymagań, zasad oceniania prac itd.
5. Próbna matura W ramach bloku przeprowadzony będzie egzamin typu "próbna matura"
  z przedmiotów obowiązkowych tj. język polski, matematyka, język angielski sprawdzony
  przez egzaminatorów.
Blok 2 - kursy dla uczniów w celu wyrównania dysproporcji edukacyjnych z:
języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki i geografii.
Kursy mają charakter informacyjno-szkoleniowy.
Dostępne będzie także dla uczniów forum konsultacyjno - ćwiczeniowe, na którym uczniowie
będą mogli pytać o trudne dla nich zagadnienia, wspólnie rozwiązywać zadania i dyskutować
o metodach pracy z nimi.
Blok 3 - kursy dla uczniów, chcących zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu
podstawy kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z języka polskiego,
języka angielskiego i przedsiębiorczości.


DIAGNOZA I OCENIANIE
Na platformie słuchacz będzie mógł zdobyć tzw. obycie testowe, czyli umiejętność pracy
z arkuszem egzaminacyjnym dlatego ważnym elementem kursu będzie ocena i monitorowanie pracy
i postępów ucznia. Uczeń będzie miał swój indywidualny dziennik, gdzie rejestrowane będą
jego osiągnięcia. Wyniki w dzienniku pozwolą słuchaczowi na świadome planowanie nauki,
w tym liczby koniecznych powtórek.


METODY REALIZACJI ZAJĘĆ
Zajęcia na platformie pozwalają na wielokierunkową komunikację i monitorowanie pracy słuchaczy.
Słuchacz:

 - Zdobywa i porządkuje wiedzę w ramach tzw. lekcji.
Lekcja czyli materiał merytoryczny, od którego słuchacz powinien rozpocząć naukę
z danego zakresu tematycznego. Będzie to kilka opracowań zwracających uwagę na najważniejsze
treści i utrwalających umiejętności, w tym tradycyjne materiały powtórzeniowe w postaci:
tzw. Książki, które pozwalają zawrzeć typowy materiał lekcji, zbiór stron html, prezentację
Power Point i inne zasoby.

 - Utrwala wiedzę w ramach części ćwiczeniowej.
Ćwiczenia - Istotnym elementem tej części szkolenia ma być zrozumienie wymagań
egzaminacyjnych poprzez szczegółową analizę poleceń i schematów oceniania oraz krytyczną
ocenę rozwiązań innych uczniów. Słuchacz otrzymuje oryginalne zadania typu maturalnego lub
wybrane tematycznie zadania z arkuszy egzaminacyjnych rozwiązane przez innych uczniów.
Jego zadaniem będzie rozwiązać zadania lub oceniać poprawność rozwiązań swoich lub
innych uczniów w odniesieniu do modeli stosowanych przez egzaminatorów OKE. Eksperci
w ramach szkolenia przygotowują komentarze wyjaśniające, dlaczego dane rozwiązanie
nie może być uznane za poprawne.

 - Sprawdza wiedzę - poprzez Quiz (Test).
Słuchacz wykonuje zadania przydzielone przez nauczyciela i analizuje swój poziom wiedzy
w odniesieniu do wymagań, rozwija swoje umiejętności poprzez dyskusje z innymi uczestnikami
platformy na forum, rozwiązuje problemy merytoryczne i proceduralne poprzez konsultacje
w ramach Pogotowia maturalnego.
 - Korzysta z przydzielonych zasobów edukacyjnych (kursy, materiały dodatkowe).
 - Tworzy swoje portfolio: prace (opracowania) oraz komentarze przesłane przez
    nauczyciela.
 - Planuje swoją pracę w oparciu o dokładna diagnozę osiągnięć przeprowadzona
    w czasie quizów.
 - Rozwija swoje umiejętności poprzez dyskusje z innymi uczestnikami platformy
    na forum.
 - Rozwiązuje problemy merytoryczne i proceduralne poprzez konsultacje w ramach
    Pogotowia maturalnego.


JAK BĘDZIE DZIAŁAŁO FORUM?
Dla każdego realizowanego tematu poza profesjonalnymi materiałami dydaktycznymi
i ćwiczeniowymi stworzone będzie forum. Na forum - słuchacz komunikuje się
z nauczycielem, a także z innymi uczniami w ramach e-klasy, przegląda uzyskane wyniki.
Na forum będzie można wymieniać opinie i uwagi codo trudności rozwiązania zadania
i wątpliwości w zakresie zasad jego oceniania. Każdy temat będzie posiadał przygotowany
przez opiekuna bank kilku przykładowo rozwiązanych zadań. Nauczyciel-egzaminator
będzie uczestniczył w forum jako moderator, pomagając uczestnikom ustosunkować się
do jakości tych rozwiązań, będzie podpowiadał słuchaczom różnego typu metody
i sposoby rozwiązania zadań, takie, które zapewnią maksymalna ocenę.


HARMONOGRAM KURSÓW
Uczestnik może wybrać zajęcia w danym bloku. W ramach bloku może logować się
do interesujących go modułów obejmujących materiał z danego przedmiotu/egzaminu.
W ramach modułów realizowane są kursy składające się z kilku jednostek tematycznych,
np. Literatura staropolska. Zakończenie kursu potwierdzone certyfikatem umożliwia dostęp
do następnego kursu w danym module. Tematy jednostek w kursach zostaną podane przed
rozpoczęciem szkolenia dla danej e-klasy.


ZALETY PLATFORMY
Umiejętne wykorzystanie zasobów i możliwości platformy e-learningowej gwarantuje
skuteczne uczenie się, a stosowane metody aktywizujące i dydaktyczne oraz nowatorskie
podejście do zagadnienia z pewnością uatrakcyjnią naukę i przygotowanie do egzaminów.
Organizatorzy zajęć gwarantują elastyczne reagowanie na potrzeby słuchaczy, tak aby
każdy mógł odnieść sukces przede wszystkim podczas sprawdzianów i egzaminu maturalnego.


Przykład graficznego opracowania zadania
aktualna galeria
spacer po ZSGH
strona zawodowa
gazetka zsgh
office 365
english films
hotspot zsgh
certyfikaty
biuletyn
rodo
twoje ip
3.215.186.30
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 38482279 razy.
Obecnie: 32 gości online 
wróć do górę