• pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do końca wakacji zostało 14 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennik


zastępstwa

VIII Międzyszkolny Konkurs
„SAVOIR VIVRE w biznesie”ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32 2813841
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska – lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Ilona Steczkiewicz - steczkiewicz.ilona@zsgh.net.pl
- mgr Anna halama - halama.anna@zsgh.net.pl
- mgr Krzysztof Brol - brol.krzysztof@zsgh.net.pl

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie klas 8 szkół podstawowych.
Konkurs polega na przygotowaniu i przesłaniu prezentacji multimedialnej na temat zgodny z hasłem przewodnim konkursu.

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 7 maja 2021r.
Cele konkursu
 • zainteresowanie uczniów dobrymi manierami na co dzień i od święta,
 • popularyzacja postawy człowieka, umiejącego zachować się odpowiednio w różnych okolicznościach,
 • wykorzystanie praktyczne wiedzy i umiejętności nabytych w ramach własnych zainteresowań, w domu, szkole, na przyjęciu itp., dotyczących savoir vivre'u,
 • wspieranie rozwoju osobowości uczniów w zakresie kompetencji społecznych i możliwości osobowych,
 • upowszechnianie wzorów dekoracyjnego i estetycznego nakrywania stołów,
 • zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności, rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości poprzez przygotowanie prezentacji multimedialnej,
 • wyrabianie poczucia estetyki i piękna,
 • promowanie dobrych manier,
 • wymiana doświadczeń między uczniami.
Regulamin konkursu:
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja jego postanowień.
 2. 2. Konkurs przebiegać będzie w II etapach:
  • I etap – zwypełnienie przez szkołę i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl (w tytule wiadomości proszę napisać VIII Międzyszkolny Konkurs "Savoir Vivre - w biznesie") lub faksem karty zgłoszeniowej będącej deklaracją udziału w konkursie do 7.05.2021r. Karta zgłoszeniowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik do regulaminu.
  • II etap – przesłanie prezentacji na adres e-mail (brol.krzysztof@zsgh.net.pl lub lewandowska.emilia@zsgh.net.pl) albo dostarczenie do szkoły na płycie CD lub innym zewnętrznym nośniku danych (koperta podpisana imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły oraz z dopiskiem Konkurs Savoir-vivre) - do 17 maja 2021r.
 3. Konkurs jest indywidualny (każdy uczestnik musi wykonać swoją prezentację multimedialną), każda ze szkół może zgłosić dowolną liczbę uczniów.
 4. Każdy uczestnik powinien przygotować 1 prezentację multimedialną zgodną z tematem konkursu „Savoir – Vivre w biznesie”
  • prezentacja powinna zawierać od 20 do 30 slajdów i być przygotowana najlepiej w programie PowerPoint. W przypadku prezentacji maksymalnie do 50MB można przesłać ją na adresy e-mail podane wyżej. Natomiast prezentację o większym rozmiarze prosimy dostarczyć do szkoły na płycie CD lub innym zewnętrznym nośniku danych.
  • w prezentacji powinny znajdować się przede wszystkim informacje dotyczące:
   • ubioru zawodowego,
   • przywitania i pożegnania osób,
   • przedstawiania osób na gruncie zawodowym,
   • wręczanie wizytówek,
   • przeprowadzania rozmów telefonicznych,
   • przyjęcia bankietowe (np. wyznaczanie miejsc gościom przy stole, zaproszenia, ubiór itp.),
   • prezentacja powinna zawierać tytuł i podtytuły,
   • na ostatnim slajdzie uczestnik obowiązkowo podpisuje się imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły, którą reprezentuje, jak również przedstawia źródła z których korzystał,
   • w prezentacji należy wykorzystywać zdjęcia, rysunki itp.
 5. Każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i zgadza się na jej publikację.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja 2021r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26.
 7. O wynikach oraz sposobie dostarczenia nagród zostaną państwo poinformowani w dniu rozstrzygnięcia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.


Komisja Konkursowa:
 1. Prace ocenia Komisja Konkursowa, której skład ustala Organizator Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa wybierze laureatów, którzy najciekawiej, najbardziej oryginalnie i zgodnie z regulaminem przygotują prezentację multimedialną. Komisja zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród lub dokonania podziału nagród uwzględniając poziom i jakość prac. Komisja może również przyznać dodatkowe wyróżnienia.
  Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę:
  • Zgodność z tematem.
  • Sposób przedstawienia.
  • Merytoryczność prezentacji.
  • Kreatywność i pomysłowość przygotowania prezentacji.
  • Elementy wyróżniające.
 3. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki w dniu 25 maja 2021r.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


rekrutacja
galeria
spacer po ZSGH
strona zawodowa
gazetka zsgh
office 365
english films
hotspot zsgh
translate
bezpieczne wakacje
certyfikaty
biuletyn
rodo
twoje ip
18.208.126.232
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 28262258 razy.
Obecnie: 20 gości online 
wróć do górę