• pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do wakacji zostało 73 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
twoje ip
3.235.41.241
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennik


zastępstwa

nauczanie
hybrydowe

VII Międzyszkolny Konkurs
„SAVOIR VIVRE w biznesie”

22 maja 2018r.

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32 2813841
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska – lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Ilona Steczkiewicz - steczkiewicz.ilona@zsgh.net.pl
- mgr Krzysztof Brol - brol.krzysztof@zsgh.net.pl

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjów.

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 10 maja 2018r.
Cele konkursu
 • zainteresowanie uczniów dobrymi manierami na co dzień i od święta,
 • popularyzacja postawy człowieka, umiejącego zachować się odpowiednio w różnych okolicznościach,
 • wykorzystanie praktyczne wiedzy i umiejętności nabytych w ramach własnych zainteresowań, w domu, szkole, na przyjęciu itp., dotyczących savoir vivre'u,
 • wspieranie rozwoju osobowości uczniów w zakresie kompetencji społecznych i możliwości osobowych,
 • zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności, rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości poprzez przygotowanie prezentacji multimedialnej,
 • wyrabianie poczucia estetyki i piękna,
 • promowanie dobrych manier,
 • wymiana doświadczeń między uczniami.
Regulamin konkursu:
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja jego postanowień.
 2. Konkurs przebiegać będzie w II etapach:
  • I etap – zgłoszenie i wskazanie uczestników konkursu przez szkołę – do 10 maja 2018r.
  • II etap – fprzesłanie prezentacji na adres e-mail (lewandowska.emilia@zsgh.net.pl lub brol.krzysztof@zsgh.net.pl) albo dostarczenie do szkoły na płycie CD (koperta podpisana imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły oraz z dopiskiem Konkurs Savoir - vivre – do 15 maja 2018r.
 3. Konkurs jest indywidualny (każdy uczestnik musi wykonać swoją prezentację multimedialną), każda ze szkół może zgłosić dowolną liczbę uczniów.
 4. Etap I konkursu polega na wypełnieniu przez szkołę i przesłaniu na adres szkoły, z dopiskiem: VII Międzyszkolny Konkurs "Savoir Vivre – w biznesie" lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl karty zgłoszeniowej będącej deklaracją udziału w konkursie. Karta zgłoszeniowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik do regulaminu.
 5. Etap II – przesłanie pocztą elektroniczną na adresy podane wyżej lub dostarczenie do szkoły (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu ul. Żeromskiego 26. ) prezentacji multimedialnej.
 6. Każdy uczestnik powinien przygotować 1 prezentację multimedialną zgodną z tematem konkursu "Savoir – Vivre w biznesie"
  • prezentacja powinna zawierać od 20 do 30 slajdów i być przygotowana w programie PowerPoint. W przypadku prezentacji do maksymalnie 50MB można przesłać ją na adresy e-mail podane wyżej, natomiast prezentację o większym rozmiarze prosimy dostarczyć do szkoły na płycie CD.
  • w prezentacji powinny znajdować się przede wszystkim informacje dotyczące:
   • ubioru zawodowego
   • przywitania i pożegnania osób
   • przedstawiania osób na gruncie zawodowym
   • wręczania wizytówek
   • przeprowadzania rozmów telefonicznych
   • przyjęć bankietowych (np. wyznaczanie miejsc gościom przy stole, zaproszenia, ubiór itp.)
   • prezentacja powinna zawierać tytuł i podtytuły
   • na ostatnim slajdzie uczestnik obowiązkowo podpisuje się imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły, którą reprezentuje, jak również przedstawia źródła z których korzystał
   • w prezentacji należy wykorzystywać zdjęcia, rysunki itp.
 7. Każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i zgadza się na jej publikację.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 maja 2018 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26.
 9. Na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zapraszamy wszystkich uczestników konkursu razem z opiekunami.
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

Komisja Konkursowa:
 1. Prace ocenia Komisja Konkursowa, której skład ustala Organizator Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa wybierze laureatów, którzy najciekawiej, najbardziej oryginalnie i zgodnie z regulaminem przygotują prezentację multimedialną. Komisja zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród lub dokonania podziału nagród uwzględniając poziom i jakość prac. Komisja może również przyznać dodatkowe wyróżnienia.
  Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę:
  • Zgodność z tematem.
  • Sposób przedstawienia
  • Merytoryczność prezentacji
  • Kreatywność i pomysłowość przygotowania prezentacji
  • Elementy wyróżniające
 3. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki w dniu 22 maja 2018r.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


rekrutacja
galeria
office 365
english films
gazetka zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Jak spędzasz swój wolny czas?

Ilość oddanych głosów: 767
bezpieczne wakacje
certyfikaty
biuletyn
rodo
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 21887840 razy.
Obecnie: 15 gości online 
wróć do górę