• pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do wakacji zostało 242 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennik


zastępstwa


X JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY HOTELARSKIEJ


25 marca 2020 r. godz. 1000Patronat honorowy Prezydenta miasta Bytom

ORGANIZATORZY:


Rezydencja Luxury Hotel ****
ul. Stara 1
41- 940 Piekary Śląskie
www.rezydencjahotel.pl
e-mail: Recepcja@RezydencjaHotel.pl
Hotel Expert Events
Skw. Heleny Modrzejewskiej 1c/3, 41-933 Bytom
NIP 626-299-42-69
Tel: 791978828
hotelexpertevents.pl
e-mail: biuro@hotelexpertevents.pl


Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska - lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Ilona Steczkiewicz - steczkiewicz.ilona@zsgh.net.pl
- mgr mgr Barbara Cichocka-Krawczyk - cichocka.barbara@zsgh.net.pl
- mgr Krzysztof Brol - brol.krzysztof@zsgh.net.pl

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 6 marca 2020 r. na adres szkoły, z dopiskiem: X Jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Cele konkursu
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,
 • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • prowadzenie współzawodnictwa między szkołami,
 • integracja środowiska hotelarskiego,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ramach kwalifikacji TG.12 - Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz kwalifikacji TG.13. - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy od drugiej do czwartej technikum hotelarskiego. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap - wewnątrzszkolny, w którym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie technikum hotelarskiego (szkoła macierzysta wyłoni kandydata do II etapu),
II etap - międzyszkolny.
Przebieg Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Hotelarskiej

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Rezydencja Luxury Hotel**** w Piekarach Śląskich, pan Tomasz Antolak - właściciel i koordynator HOTEL EXPERT EVENTS oraz Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu.
I etap realizowany jest w szkołach kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Nauczyciele zawodu opracowują zadania (mogą być w formie testu) dla pierwszego etapu. Zestawy zadań dla II etapu opracowują nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu przy współpracy z Rezydencja Luxury Hotel**** oraz firmą HOTEL EXPERT EVENTS.
Określają oni czas udzielania odpowiedzi i kryteria oceniania.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych kandydujących szkół wysyłają do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu kartę zgłoszenia uczestnika zakwalifikowanego do II etapu konkursu do 6 marca 2020 r.
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie Facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Etap wewnątrzszkolny
 1. Szkolna komisja konkursowa I etapu powinna składać się z nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem problematykę konkursu.
 2. Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określają komisje szkolne w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402 kwalifikacja TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz kwalifikacji TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Do II etapu kwalifikuje się jeden najlepszy uczeń z danej szkoły, wyłoniony w eliminacjach szkolnych. W przypadku małej liczby zgłoszeń z jednej szkoły będzie można zgłosić drugiego ucznia. Informacja zostanie przesłana do szkół 9 marca 2020 r. pocztą elektroniczną.  

Etap międzyszkolny

Konkurs odbędzie się 25 marca 2020 r. o godz.10.00
w Rezydencja Luxury Hotel**** (ul. Stara 1, 41- 940 Piekary Śląskie)


Komisję X JUBILEUSZOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY HOTELARSKIEJ w II etapie tworzą:
 1. przewodniczący,
 2. przedstawiciele Rezydencja Luxury Hotel**** w Piekarach Śląskich,
 3. pan Tomasz Antolak - właściciel i koordynator HOTEL EXPERT EVENTS,
 4. przedstawiciele Hotelu Fajkier*** w Lgocie Murowanej,
 5. przedstawiciele firm sponsorujących nagrody w konkursie,
 6. nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
Etap ten składa się z części praktycznej, wyłaniającej zwycięzcę konkursu, w której będą oceniane:
 1. ubiór
 2. autoprezentacja
 3. procedury check - in i check - out
 4. wiedza i umiejętności z zakresu obsługi konsumenta
 5. umiejętność konwersacji i rozwiązania problemu z gościem hotelowym w języku angielskim zawodowym
 6. sporządzanie i wypełnianie dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem gościa w hotelu i rozliczeniem usług
 7. wiedza i umiejętności związane z funkcjonowaniem służby pięter w obiektach hotelarskich
 8. znajomość i podział usług hotelarskich ze szczególnym uwzględnieniem znajomości Rezydencja Luxury Hotel****
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, komisja przeprowadzi dogrywkę w formie pytań testowych, losowanych przez uczestników konkursu.  

Sponsorzy:


ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


galeria
spacer po ZSGH
strona zawodowa
office 365
english films
gazetka zsgh
hotspot zsgh
translate
bezpieczne wakacje
certyfikaty
biuletyn
rodo
twoje ip
34.236.191.104
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 24508612 razy.
Obecnie: 8 gości online 
wróć do górę