• pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
Następne wakacje za 271 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa


VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY HOTELARSKIEJ


5 kwietnia 2017 godz. 1000

Patronat honorowy Prezydenta miasta Bytom

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska - lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Krzysztof Brol - brol.krzysztof@zsgh.net.pl - mgr Karolina Wręczycka - wreczycka.karolina@zsgh.net.pl

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 28 lutego 2017r. na adres szkoły, z dopiskiem: VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Cele konkursu
 • Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich.
 • Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.
 • Motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 • Stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.
 • Prowadzenie współzawodnictwa między szkołami.
 • Integracja środowiska hotelarskiego.
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ramach kwalifikacji T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz kwalifikacji, T.12. - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń od klasy drugiej do czwartej technikum hotelarskiego. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap - wewnątrzszkolny, w którym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie technikum hotelarskiego (szkoła macierzysta wyłoni dwóch kandydatów do II etapu),
II etap - międzyszkolny.
Przebieg Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Hotelarskiej

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu.
I etap realizowany jest w szkołach kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Nauczyciele zawodu opracowują zadania (mogą być w formie testu) dla pierwszego etapu. Zestawy zadań dla II etapu opracowują nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu.
Określają oni czas udzielania odpowiedzi i kryteria oceniania.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych kandydujących szkół wysyłają do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu kartę zgłoszenia kartę zgłoszenia uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu 6 marca 2017r.
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Etap wewnątrzszkolny
 1. Szkolna komisja konkursowa I etapu powinna składać się z nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem problematykę konkursu.
 2. Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określają komisje szkolne w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402 kwalifikacja T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Do II etapu kwalifikuje się dwóch najlepszych uczniów danej szkoły, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. 

Etap międzyszkolny

Komisję VII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY HOTELARSKIEJ w II etapie tworzą:
 1. przewodniczący,
 2. nauczyciele przedmiotów z zakresu hotelarstwa i gastronomii,
 3. przedstawiciele firm sponsorujących nagrody w konkursie,
 4. nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego.
Etap ten składa się z części praktycznej, wyłaniającej zwycięzcę konkursu, w której będą oceniane:
 1. ubiór i autoprezentacja (przywitanie, przedstawienie się, powód wyboru szkoły, ocena swoich predyspozycji do pracy w zawodzie hotelarza, plany na przyszłość),
 2. znajomość zasad savoir-vivre,
 3. wiedza z zakresu obsługi konsumenta,
 4. umiejętności związane z obsługą gościa w zakresie przedstawienia oferty hotelowej oraz ze świadczeniem usług w recepcji (w tym w języku obcym zawodowym),
 5. umiejętności związane z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do sprzedaży
 6. 1. sporządzanie i wypełnianie dokumentacji związanej z pobytem gościa w hotelu i rozliczeniem usług.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, komisja przeprowadzi dogrywkę w formie pytań testowych, losowanych przez uczestników konkursu. 

Sponsorzy:

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


galeria
office 365
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Jaki będzie ten nowy rok szkolny?
będzie spokojnie
oj trudny, trudny
tego nie wiemy
oby nie gorszy
damy radęLink do rezultatów
 
certyfikaty
biuletyn
Adres IP
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
statystyka Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 7986640 razy.
Obecnie: 8 gości online