• pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic4
Następne wakacje za 157 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa


VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY HOTELARSKIEJ


5 kwietnia 2017 godz. 1000

Patronat honorowy Prezydenta miasta Bytom

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska - lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Krzysztof Brol - brol.krzysztof@zsgh.net.pl - mgr Karolina Wręczycka - wreczycka.karolina@zsgh.net.pl

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 28 lutego 2017r. na adres szkoły, z dopiskiem: VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Cele konkursu
 • Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich.
 • Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.
 • Motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 • Stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.
 • Prowadzenie współzawodnictwa między szkołami.
 • Integracja środowiska hotelarskiego.
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ramach kwalifikacji T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz kwalifikacji, T.12. - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń od klasy drugiej do czwartej technikum hotelarskiego. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap - wewnątrzszkolny, w którym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie technikum hotelarskiego (szkoła macierzysta wyłoni dwóch kandydatów do II etapu),
II etap - międzyszkolny.
Przebieg Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Hotelarskiej

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu.
I etap realizowany jest w szkołach kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Nauczyciele zawodu opracowują zadania (mogą być w formie testu) dla pierwszego etapu. Zestawy zadań dla II etapu opracowują nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu.
Określają oni czas udzielania odpowiedzi i kryteria oceniania.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych kandydujących szkół wysyłają do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu kartę zgłoszenia kartę zgłoszenia uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu 6 marca 2017r.
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Etap wewnątrzszkolny
 1. Szkolna komisja konkursowa I etapu powinna składać się z nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem problematykę konkursu.
 2. Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określają komisje szkolne w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402 kwalifikacja T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Do II etapu kwalifikuje się dwóch najlepszych uczniów danej szkoły, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. 

Etap międzyszkolny

Komisję VII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY HOTELARSKIEJ w II etapie tworzą:
 1. przewodniczący,
 2. nauczyciele przedmiotów z zakresu hotelarstwa i gastronomii,
 3. przedstawiciele firm sponsorujących nagrody w konkursie,
 4. nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego.
Etap ten składa się z części praktycznej, wyłaniającej zwycięzcę konkursu, w której będą oceniane:
 1. ubiór i autoprezentacja (przywitanie, przedstawienie się, powód wyboru szkoły, ocena swoich predyspozycji do pracy w zawodzie hotelarza, plany na przyszłość),
 2. znajomość zasad savoir-vivre,
 3. wiedza z zakresu obsługi konsumenta,
 4. umiejętności związane z obsługą gościa w zakresie przedstawienia oferty hotelowej oraz ze świadczeniem usług w recepcji (w tym w języku obcym zawodowym),
 5. umiejętności związane z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do sprzedaży
 6. 1. sporządzanie i wypełnianie dokumentacji związanej z pobytem gościa w hotelu i rozliczeniem usług.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, komisja przeprowadzi dogrywkę w formie pytań testowych, losowanych przez uczestników konkursu. 

Sponsorzy:

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


galeria
office 365
szczęśliwy numerek
na dzień:
17.01.2018
Środa
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Jakie sporty zimowe uprawiasz?
narty
snowboard
sanki
łyżwy
inne
żadnychLink do rezultatów
 
certyfikaty
biuletyn
Adres IP
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
statystyka Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 8707147 razy.
Obecnie: 8 gości online