• pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
Następne wakacje za 271 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa

VII Międzyszkolny Konkurs "SAVOIR VIVRE"

29 MAJA 2017 godz. 10.00

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32 2813841
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska – lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Karolina Wręczycka – wreczycka.karolina@zsgh.net.pl
- mgr Krzysztof Brol - brol.krzysztof@zsgh.net.pl

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjów.

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 10 maja 2017r.
Cele konkursu
 • zainteresowanie uczniów dobrymi manierami na co dzień i od święta,
 • popularyzacja postawy człowieka, umiejącego zachować się odpowiednio w różnych okolicznościach,
 • wykorzystanie praktyczne wiedzy i umiejętności nabytych w ramach własnych zainteresowań, w domu, szkole, na przyjęciu itp., dotyczących savoir vivre'u,
 • wspieranie rozwoju osobowości uczniów w zakresie kompetencji społecznych i możliwości osobowych,
 • upowszechnianie wzorów dekoracyjnego i estetycznego nakrywania stołów,
 • prezentacja najnowszych trendów w dekoracji stołów,
 • zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności, rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości poprzez prezentację nakrytych stołów,
 • wyrabianie poczucia estetyki i piękna,
 • promowanie dobrych manier,
 • wymiana doświadczeń między uczniami.
Regulamin konkursu:
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja jego postanowień.
 2. Konkurs przebiegać będzie w II etapach:
  • I etap – zgłoszenie i wskazanie uczestników konkursu przez szkołę – do 10 maja 2017r.
  • II etap – finał29 maja 2017 r. godz. 10.00.
 3. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu jedną dwuosobową drużynę.
 4. Etap I konkursu polega na wypełnieniu przez szkołę i przesłaniu na adres szkoły, z dopiskiem: VII Międzyszkolny Konkurs "Savoir Vivre" lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl karty zgłoszeniowej będącej deklaracją udziału w konkursie. Karta zgłoszeniowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik do regulaminu.
 5. Etap II - finał z udziałem drużyn odbędzie się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26.
 6. Każdy zespół powinien przygotować i zaprezentować jeden stół okolicznościowy na temat Stoły regionalne Polski.
 7. Dekoracja stołu powinna nawiązywać do jednego wybranego regiony Polski. Nazwę regionu należy podać w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Na każdym stole powinna znajdować się karta menu z uwzględnieniem potraw wybranego regionu.
 9. Elementy dekoracji stołu, niezbędną zastawę dopasowaną do menu itp. każdy zespół zapewnia sobie we własnym zakresie.
 10. Organizator konkursu zapewnia stoły o wymiarach 90 x 90 cm dla każdego zespołu.
 11. Konkurencje konkursowe składać się będą z nakrywania stołu, autoprezentacji oraz odpowiedzi na  wylosowane zadania problemowe z zakresu savoir – vivre’u.
 12. Czas trwania konkursu: ok. 2-3 godzin.
 13. Czas ten jest przeznaczony na nakrycie i udekorowanie stołu zgodnie z tematyką dla 2 osób, autoprezentację i odpowiedź na wylosowane pytanie.
 14. Stoły, autoprezentację oraz odpowiedzi na pytania będą oceniane przez Komisję Konkursową.
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

Uwaga: w przypadku zgłoszenia się małej ilości szkół, istnieje możliwość zgłoszenia drugiej drużyny z jednej szkoły, o czym Państwa poinformujemy. 

W dniu konkursu drużyna dwuosobowa stawia się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26 wraz z opiekunem i 5-osobową grupą dopingującą. 

Komisja Konkursowa:
 1. Prace ocenia Komisja Konkursowa, której skład ustala Organizator Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa wybierze laureatów, którzy najciekawiej, najbardziej oryginalnie i zgodnie z zasadami nakryją stół, dokonają autoprezentacji i prawidłowo odpowiedzą na wylosowane zadanie. Komisja zastrzega sobie możliwość dokonania podziału nagród uwzględniając poziom i jakość prac. Komisja może również przyznać dodatkowe wyróżnienia.
  Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę:
  • organizację pracy 0-5 pkt.
  • prawidłowy dobór zastawy stołowej 0-2 pkt.
  • sposób ułożenia zastawy 0-5 pkt.
  • zgodność z tematyką i wytycznymi konkursu 0-1 pkt.
  • pomysłowość i oryginalność aranżacji 0-5 pkt.
  • elegancję i estetykę stołu 0-5 pkt.
  • odpowiedź na wylosowane pytanie 0-5 pkt.
  • Autoprezentację 0-6 pkt
 3. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki po zakończeniu konkursu w dniu 29 maja 2017 r.
 4. W przypadku gdy drużyny uzyskają jednakową liczbę punktów zostanie przeprowadzona dogrywka (odpowiedź na dodatkowe pytania), która wyłoni zwycięzcę.
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


galeria
office 365
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Jaki będzie ten nowy rok szkolny?
będzie spokojnie
oj trudny, trudny
tego nie wiemy
oby nie gorszy
damy radęLink do rezultatów
 
certyfikaty
biuletyn
Adres IP
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
statystyka Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 7986677 razy.
Obecnie: 15 gości online