• pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
Następne wakacje za 271 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa

INFORMACJA O OPŁATACH
ZA DUPLIKAT ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH


Podstawa prawna
Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504 z późn. zm). Duplikaty, o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum szkoły.

Wymagane dokumenty
Szkoła wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty (zniszczenia) oryginału świadectwa lub legitymacji szkolnej.

W celu wystawienia duplikatu – należy złożyć:
 1. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (Załącznik nr 1)
 2. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (Załącznik nr 2)
 3. Potwierdzenie dokonania wpłaty.
 4. Aktualne podpisane zdjęcie (w przypadku duplikatu legitymacji szkolnej).
Opłaty
Opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa wynosi 26,-zł
Opłata za sporządzenie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,-zł
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2015r. poz. 783, z późn. zm.), którą należy wnieść na konto szkoły:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu,
ul. Żeromskiego 26, 41-902 Bytom
Getin Noble Bank S.A. Oddział Bytom
Nr konta 47 1560 1049 0000 9030 0005 2476

z tytułem przelewu:
- opłata za duplikat świadectwa + imię i nazwisko ucznia
lub opłata za duplikat legitymacji + imię i nazwisko ucznia.

Termin i sposób załatwienia
 1. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu szkoły, duplikat świadectwa wydaje się nie później niż w terminie do 14 dni roboczych.
 2. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
 3. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.
 4. Duplikat legitymacji szkolnej wystawia się nie później niż do 3 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach duplikat legitymacji może być wystawiony w tym samym dniu, jeśli wnioskodawca złoży odpowiednie dokumenty do godz. 10.00 w sekretariacie.


galeria
office 365
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Jaki będzie ten nowy rok szkolny?
będzie spokojnie
oj trudny, trudny
tego nie wiemy
oby nie gorszy
damy radęLink do rezultatów
 
certyfikaty
biuletyn
Adres IP
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
statystyka Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 7986632 razy.
Obecnie: 9 gości online