DORADZTWO ZAWODOWE – można zdefiniować jako usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym. Z tego typu usług można korzystać w szkołach, na wyższych uczelniach, instytucjach kształcenia, w publicznych służbach zatrudnienia, w miejscach pracy, w instytucjach pozarządowych i prywatnych. Wspomniane czynności to przede wszystkim: – dostarczanie informacji edukacyjno-zawodowej, – stosowanie narzędzi służących do oceny, bądź do samooceny, – przeprowadzenie rozmów doradczych, – stosowanie programów edukacyjnych na temat planowania rozwoju zawodowego, – organizowanie staży i praktyk, – realizacja programów rozwijających umiejętności szukania pracy, Taką definicję podają A. Watts i R. Soltana, autorzy „Podręcznika wdrażania nowoczesnego poradnictwa karier”

Pliki do pobrania: