Technik żywienia i usług gastronomicznych - symbol 343404
Czas trwania nauki : 4 lata
Lp.Symbol kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiTermin egzaminów
1.T.6 Sporządzanie potraw i napojów.Koniec klasy III
2.T.15Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.Koniec I semestru klasy IV
W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń może uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionychw ramach zawodu: Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal.

Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z: Miejsca Pracy absolwentów po ukończeniu szkoły: Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

Kierunki studiów związane z gastronomią:
Technologia żywności, Towaroznawstwo, Dietetyka, Żywienie człowieka i nauki konsumenckie, Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, Hotelarstwo i turystyka, Organizacja i zarządzanie w gastronomii.

W czasie nauki zawodu wiedzę będziesz zdobywać na następujących przedmiotach:
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język obcy zawodowy
 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 4. Wyposażenie techniczne
 5. Zasady żywienia
 6. Obsługa informatyczna w gastronomii
 7. Planowanie i ocena żywienia (K.2) *
 8. Towaroznawstwo (K.1)*
 9. Technologia (K.1)*
 10. Organizacja produkcji gastronomicznej (K.2)*
 11. Praktyki zawodowe
 12. Zajęcia praktyczne (K.1)*
 13. Pracownia technologiczna (K.1) *
 14. Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej (K.2)*
 15. Praktyki zawodowe
*)K.1–T.6. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW - (kwalifikacja pierwsza )
*)K.2-T.15. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - (kwalifikacja druga)