Technik obsługi turystycznej - symbol 422103
Czas trwania nauki : 4 lata
Lp.Symbol kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiTermin egzaminów
1.TG.14Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychKoniec klasy II
2.TG.15Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychKoniec I semestru klasy IV
W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń może uzyska tytuł technika obsługi turystycznej po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu: Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.
Technik obsługi turystycznej jest zawodem stworzonym dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia o podróżach – swoje i innych. Program nauczania w tym zawodzie obejmuje przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz praktyki.
Absolwenci technikum obsługi turystycznej mogą wykonywać różnorodną pracę. Technik obsługi turystycznej ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach, organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe, udziela informacji turystycznej.

Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z: Miejsca Pracy absolwentów po ukończeniu szkoły: Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny

Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu turystyki jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

Kierunki studiów związane z gastronomią:
Turystyka i rekreacja, Geoturystyka, Geografia, Zarządzanie sportem i turystyką, Hotelarstwo i Gastronomia, Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii. W czasie nauki zawodu wiedzę będziesz zdobywać na następujących przedmiotach:
  1. Podstawy turystyki
  2. Język obcy zawodowy
  3. Ekonomia i prawo w turystyce
  4. Geografia turystyczna (K.1)
  5. Obsługa informatyczna w turystyce (K.2)
  6. Obsługa ruchu turystycznego (K.1,2)
  7. Pracownia specjalizacyjna: Organizacja imprez i usług turystycznych (K.1)
  8. Pracownia turystyczna (K.2)
  9. Praktyki zawodowe
K.1-TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych – (kwalifikacja pierwsza)
K.2-TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych – (kwalifikacja druga)