Technik żywienia i usług gastronomicznych - Technikum nr 1 w Bytomiu