Technologia Informacyjna

Temat: Katalogi i pliki w Windows

Katalog, folder (ang. directory, folder) – logiczna struktura organizacji danych na nośnikach pamięci. Katalog może zawierać pliki i kolejne katalogi. Można powiedzieć, że katalog to pojemnik na pliki (i/lub inne katalogi), pozwalający je katalogować, zamiast składować bezpośrednio w katalogu głównym systemu plików.

Plik (ang. file) – jest to nazwany ciąg danych (inaczej zbiór danych), o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla systemu operacyjnego całość.

Typy plików:


Typowe rozszerzenie plików:
Typowe skróty klawiszowe w Windows:
Ćwiczenie:


Powinieneś umieć:

  • Znać podstawowe pliki systemu Windows.

  • Identyfikować podstawowe rozszerzenia plików.