Technologia Informacyjna

Temat: Systemy operacyjne i oprogramowanie.

System operacyjny - (ang. skrót OS Operating System) - jest to zbiór programów pośredniczących pomiędzy aplikacjami użytkownika a sprzętem. Określenie to nie jest technicznie ścisłe. Czasem potocznie mówi się system operacyjny mając na myśli całość oprogramowania dostarczanego z zakupionym komputerem (zobacz: dystrybucja), czasem samo jądro systemu operacyjnego, czasem bootloader, czasem z kolei chodzi o całą rodzinę systemów (np. Microsoft Windows).

Zadania systemu operacyjnego:


Microsoft Windows - (ang. "Okna" - system z wyświetlanymi oknami) produkt firmy Microsoft, w wersjach 1.0 - 3.11: nakładka na system operacyjny DOS (oficjalnie wyłącznie na MS-DOS), następnie samodzielny system operacyjny. Pierwsza wersja powstała w 1985 jako odpowiedź na Apple Macintosh. Obecnie system Windows zdominował rynek komputerów osobistych, jest używany w ponad 90% komputerów nie będących serwerami.

Rodzina systemów Microsoft:

Oprogramowanie - (ang. software) to całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie.

Przykłady oprogramowania::

Ćwiczenie:


Powinieneś umieć: