Technologia Informacyjna

Temat: Sieci komputerowe

Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.


Elementy tworzące sieć komputerową
Ćwiczenie:


Powinieneś umieć: