Technologia Informacyjna

Temat: Nośniki informacji

Bit – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.
Bajt (ang. byte) - najmniejsza adresowalna jednostka pamięci komputerowej, składająca się z bitów (ang. również bit od binary digit). W praktyce przyjmuje się, że jeden bajt to 8 bitów, choć to nie wynika z powyższej definicji. Aby uniknąć niejednoznaczności, jednostka składająca się z ośmiu bitów zwana jest również oktetem. Bywa też że "bajt" definiuje się jako 8 bitów, najmniejszą adresowalną jednostkę pamięci nazywając znakiem.


Praktycznie używane przedrostki na oznaczenie wielokrotności bajtu to:
1 KB = 1024 B (KB - kilobajt)
1 MB = 1024 KB (MB - megabajt)
1 GB = 1024 MB (GB - gigabajt)
1 TB = 1024 GB (TB - terabajt)

Typowe nośniki informacji:

Ćwiczenie:


Powinieneś umieć: